Skuteczna walka ze smogiem z pomocą rekuperacji

smog, kominy przemysłowe

Smog jest bardzo niebezpieczny dla zdrowia. Choć w krótkim terminie jego działanie jest niezauważalne, narażanie się na zanieczyszczone powietrze przez wiele lat może prowadzić do poważnych schorzeń. Tymczasem duży ruch samochodowy nie tylko w centrach miast, ale też przy ruchliwych drogach oraz zamknięte przez budynki ulice powodują zbieranie się szkodliwych substancji w powietrzu. Podejmowane działania na szczeblu krajowym nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Jednak możesz się ochronić przed szkodliwym smogiem przynajmniej we własnym lokum. Jak? Dzięki rekuperacji.

Czym jest rekuperacja?

System rekuperacji to rodzaj mechanicznej wentylacji budynku. Wymusza ona obieg powietrza, wymieniając zużyte, o niskiej zawartości tlenu powietrze z wnętrza, na świeże z podwórka. Rekuperacja charakteryzuje się jednak dwoma dodatkowymi systemami. Pierwszy z nich zapewnia odzysk energii cieplnej. Strumień ciepłego powietrza opuszczający budynek ogrzewa nowe, świeże powietrze z zewnątrz. W ten sposób straty energii cieplnej są mniejsze, co wpływa na niższy koszt ogrzewania.

Drugi system składa się z szeregu filtrów. Pozwalają one oczyścić powietrze wpadające do budynku ze wszystkich szkodliwych substancji. Choć system ten nie jest skomplikowany, jego działanie jest bardzo skuteczne i pozwala chronić się przed smogiem wewnątrz swojego domu.

Czy rekuperacja chroni nasze zdrowie?

System rekuperacji w znaczący sposób wpływa na zdrowie domowników. Dzieje się tak z wielu powodów:

  • Dzięki skutecznej wentylacji mechanicznej nie ma potrzeby otwierania okien. W ten sposób zapobiega się powstawaniu zdradliwych przeciągów. Jednak ważniejsze jest to, że nie wpuszcza się do mieszkania brudnego powietrza i smogu. Produkowane dziś okna są z kolei na tyle szczelne, że bez ich otwierania zanieczyszczenia z dworu nie przedostaną się do środka.
  • Zamknięcie się w domu nie jest też dobrym rozwiązaniem. W środku zbierać się mogą naturalne zanieczyszczenia jak mikroorganizmy, płytki roślin, alergeny, pyły i gazy. Obniżenie poziomu tlenu wpływa także na samopoczucie, a nawet może powodować bóle głowy. Dlatego konieczna jest wymiana powietrza na świeże, aby pozbyć się tych domowych zanieczyszczeń.
  • Ostatnim elementem chroniącym przed smogiem jest system oczyszczania świeżego powietrza w rekuperatorze. W ten sposób do wnętrza dostarczane jest czyste, zdrowe powietrze.

Wymiana powietrza w pomieszczeniach ma także znaczenie pod kątem pozbywania się szkodliwej wilgoci. Jej nadmiar może powodować powstawanie pleśni, co również ma negatywny wpływ na zdrowie.

Jak działają filtry w rekuperatorze?

W rekuperatorach stosowane jest kilka typów filtrów, w zależności od lokalizacji budynku. Najczęściej stosuje się:

  • Filtry klasy G4 (dawne oznaczenie, ciągle często spotykane w starszych modelach), którym odpowiada oznaczenie ISO 70% (oznaczenia według normy z 2016 roku), są filtrami zgrubnymi, które odfiltrowują jedynie duże cząstki z powietrza, przede wszystkim w celu ochrony podzespołów urządzenia. Stosuje się je przy luźnej zabudowie, najczęściej na wsi.
  • Lepsze są filtry F7, którym odpowiadają także oznaczenia ISO 55%. Sprawdzają się one w zanieczyszczonym środowisku. Są bardziej czułe i zbierają dużo mniejsze cząstki, łącznie z bardzo szkodliwym składnikiem smogu, jakim jest PM10.
  • W miastach warto zastosować dodatkowy filtr antysmogowy, który stanowi najlepszą ochronę przed miejskimi zanieczyszczeniami powietrza. Decyzja o dodatkowym filtrze wiąże się ze zmianą oporów, co wpływa na wybór rekuperatora. Dlatego też decydować się należy już na etapie projektowania.

Wśród filtrów antysmogowych wyróżnić można modele tkaninowe, o dużych oporach przepływu, oraz elektrostatyczne. Oba rozwiązania doskonale chronią przed smogiem i zapewniają dopływ do pomieszczeń czystego i zdrowego powietrza. Nawet w centrach miast.

Czy warto korzystać z rekuperacji?

Jak widać, system ten ma bardzo korzystny wpływ na zdrowie domowników. Przede wszystkim zapewnia dopływ świeżego, natlenionego powietrza do środka bez potrzeby otwierania okien i robienia przeciągu. Dodatkowo oczyszcza napływający strumień powietrzny ze wszystkich zanieczyszczeń. W zależności od wyboru filtra chroni także przed miejskim smogiem. Poza tym działanie rekuperacji zapewnia odpowiednią wilgotność w środku i zapobiega powstawaniu pleśni.

Z pewnością jest to inwestycja w zdrowie, którą warto wykonać. Zwróci się ona nie tylko w braku chorób i dobrym samopoczuciu. Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła pozwala także oszczędzać na ogrzewaniu. Zakup urządzeń może się zwrócić w ten sposób już w ciągu kilku do kilkunastu lat użytkowania, w zależności od kosztów instalacji przewodów wentylacyjnych.

Share