Rekuperacja a ogrzewanie budynku: czy można to połączyć?

Rekuperacja a ogrzewanie budynku: czy można to połączyć?

Synergia to połączenie działania dwóch systemów, które daje lepsze rezultaty, niż działanie obu systemów osobno. O takim zjawisku można mówić w przypadku połączenia rekuperacji oraz systemu grzewczego. Najlepiej z wentylacją mechaniczną z odzyskiem ciepła współpracuje pompa ciepła. Dlaczego tak jest i jak to wykorzystać na swoją korzyść? O tym więcej przeczytasz poniżej.

Jakie systemy grzewcze można łączyć z rekuperacją?

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła ogranicza straty cieplne nawet do 90% (związane z wymianą powietrza w budynku). W ten sposób zmniejsza się też zapotrzebowanie ciepła dla budynku, a w konsekwencji ilość wykorzystanego paliwa. W tym sensie rekuperacja doskonale współpracuje z każdym systemem ogrzewania centralnego, minimalizując koszty, a tym samym, generując ogromne oszczędności. Jednak systemy takie działają niejako osobno, uzupełniając się tylko uzyskanymi efektami.

Jeśli chcemy fizycznie połączyć rekuperacje ze źródłem ciepła, to drugie musi mieć charakter niskotemperaturowy. Tym samym nie może to być kocioł węglowy, na pellet, olejowy czy na olej napędowy. Pewnym rozwiązaniem może być ogrzewanie elektryczne instalowane na przewodach wentylacyjnych. Jednak znacznie większa sprawność cechuje pompy ciepła.

Bezpośrednie połączenie pompy ciepła i wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

Istnieją już pierwsze próby łączenia pomp ciepła bezpośrednio z rekuperacją. Taka współpraca działa na dwóch poziomach. Wyjście z jednostki odzysku powietrza dzielone jest na dwa strumienie (z możliwością sterowania przepływu). Jeden kierowany jest od razu do systemu wentylacji, natomiast drugi przechodzi przez jednostkę wewnętrzną pompy ciepła, ulegając ogrzaniu (lub ochłodzeniu przy dodatkowej funkcji klimatyzacji). W ten sposób możliwe jest sterowanie temperaturą wyjścia.

Aby jeszcze bardziej zwiększyć sprawność takiej synergii, wykorzystuje się powietrze wylotowe z wentylacji. Nawet przy najlepszym systemie odzysku ciepła, powietrze to będzie miało wyższą temperaturę, niż otoczenie budynku. Dlatego też nakierowuje się je na jednostkę zewnętrzną pompy ciepła. Ten prosty zabieg zwiększa temperaturę dolnego źródła, a tym samym zwiększa skuteczność działania pompy. Szczególnie w mroźne dni, gdy sprawność takiego ogrzewania jest z reguły niższa.

Na razie system taki działa w niewielkich mieszkaniach, z referencyjnym pomiarem temperatury w jednym pomieszczeniu. Jednak system ten może być wspomagany dodatkowymi jednostkami grzewczymi (jak elektryczne kaloryfery w łazience czy sypialni). W przyszłości natomiast może to być kolejny krok do domów zeroemisyjnych.

Czy warto łączyć rekuperację i pompę ciepła?

Jeśli chodzi o instalację w swoim domu zarówno pompy ciepła, jak i rekuperacji – jest to z pewnością korzystna praktyka dla budżetu domowego. Współpraca tych dwóch systemów z pewnością ograniczy zużycie energii elektrycznej w ciągu całego roku. Jednak równie duże korzyści można uzyskać, łącząc inne systemy grzewcze z wentylacją mechaniczną z odzyskiem ciepła. Jest to także kierunek przyjazny środowisku.

Natomiast bezpośrednie łączenie pompy ciepła z kanałami wentylacyjnymi za rekuperatorem ma pewną wadę – trudność w sterowaniu temperaturą dla poszczególnych pomieszczeń. Jednak w przyszłości takie połączenie może stanowić podstawowy sposób ogrzewania budynków. Szukając idealnych synergii, do układanki można dołożyć także instalację fotowoltaiczną. W ten sposób duża część pozyskiwanego prądu może posłużyć do ogrzewania budynku (lub ochładzania latem).

Share