Kiedy zwraca się rekuperacja

rekuperacja kiedy się zwraca

Rekuperacja stanowi inwestycję. Posiada oznaczony czas zwrotu, kiedy poniesione koszty wracają w postaci zysku lub oszczędności. Ile lat on wynosi? Na to pytanie nie da się odpowiedzieć krótko, jednym zdaniem. Istnieje bowiem wiele zależnych, które mają duże znaczenie.

Jak działa rekuperacja?

Rekuperacja to rodzaj mechanicznej wentylacji z odzyskiem ciepła. Pozwala wymienić stare, zużyte powietrze o niższej zawartości tlenu, za to bogatsze w parę wodną, na świeże, zaczerpnięte z dworu. Normalnie taka wymiana, na przykład z pomocą wentylacji grawitacyjnej, oznacza utratę ciepła, które ucieka wraz z zużytym, ogrzanym wcześniej powietrzem.

Inaczej jest w przypadku rekuperacji. Powietrze opuszczające dom przepływa wcześniej przez centralę, gdzie ogrzewa powietrze płynące z podwórka. Układ kanałów umożliwia przekazanie około 90% energii cieplnej. Są to dużo mniejsze straty ciepła w domu, co przekłada się na niższe nakłady na ogrzewanie.

Zainstalowanie rekuperacji w swoim domu przynosi zatem konkretne, przeliczalne zyski. Z drugiej strony niestety jest też dużym kosztem. Ważnym pytaniem jest, czy poczynione tak oszczędności będą wyższe niż  wartość inwestycji? A jeśli tak, to po jakim czasie zakup rekuperacji zwróci się całkowicie?

Oszczędności dzięki rekuperacji

Należy pamiętać, że nie wszystkie oszczędności i korzyści można przeliczyć na złotówki. Jednak są też aspekty, które łatwo porównać. Te ostatnie pozwolą przynajmniej w przybliżeniu odpowiedzieć na postawione wcześniej pytania.

Odzysk ciepła

Najbardziej widoczną korzyścią płynącą z rekuperacji jest oczywiście odzysk ciepła. Porównanie w tym przypadku nie jest do końca tak proste. Po pierwsze, ogrzewanie domu może odbywać się z pomocą różnego paliwa: węgiel, drzewo, gaz oraz prąd. Ceny każdego z surowców różnią się w sposób istotny. I to przy porównaniu bezpośrednio, jak i po przeliczeniu na każdy kilowat wytworzonego ciepła.

Z drugiej strony, dom może mieć różną termoizolacyjność. Według nowych standardów domy zatrzymują większość ciepła w środku. Jednak starsze budownictwo może mieć wiele nieszczelności i mostków cieplnych, przez które energia cieplna ucieka na zewnątrz. Z tych względów obliczenia mogą mieć wyłącznie charakter poglądowy. Dokładny kosztorys można stworzyć tylko w konkretnym przypadku.

Na jakie oszczędności pozwala rekuperacja

Warto zauważyć także, że korzystanie z wentylacji mechanicznej zwiększa wydatki na prąd. Przy domu o powierzchni około 150 m² roczne oszczędności wynoszą zazwyczaj ok. 2000 zł. Natomiast koszt zamontowania rekuperacji w takim budynku oscyluje wokół 20 tysięcy złotych. Oznacza to, że w ciągu siedmiu do piętnastu lat cała inwestycja się zwróci.

Żywotność systemu

Żywotność systemu rekuperacji jest praktycznie nieograniczona. System dystrybucji powietrza – czyli kanały wentylacyjne – się nie zużywa. Jedyne co trzeba wymieniać to co jakiś czas części eksploatacyjne rekuperatora np. wentylator. Jednak i tutaj istnieje pewna różnica. Około połowy inwestycji wydawanych jest na tworzenie odpowiednich kanałów i połączeń, które się nie psują w ogóle.

Biorąc pod uwagę żywotność, pierwsza instalacja nie zwróci się w całości, ale pozwoli zbudować system, który można łatwo odnowić przez dokupienie nowej centrali. Przy kolejnych centralach czas zwrotu jest dwukrotnie niższy i nie powinien przekraczać ośmiu lat.

Co w przypadku nowego domu?

Warto pamiętać, że w nowo powstających budynkach należy zbudować jakikolwiek system wentylacji. Wiąże się to z budową kominów i innymi kosztownymi pracami. Szacuje się, że budowa zwykłej wentylacji grawitacyjnej pociąga podobne koszty, co zbudowanie rekuperacji. Oznacza to, że w przypadku budowy nowego domu koszt inwestycji w wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, w porównaniu do standardowych rozwiązań, zwraca się natychmiastowo.

Niemierzalne oszczędności i korzyści

Nie wszystko da się zmierzyć i policzyć. Instalacja rekuperacji niesie też korzyści nieprzeliczalne w złotówkach:

  • Poprawa samopoczucia dzięki świeżemu powietrzu.
  • Ochrona przed przeciągami, alergenami oraz szkodliwymi zanieczyszczeniami powietrza za sprawę filtrów w rekuperatorze.
  • Możliwość zainstalowania mniejszej jednostki centralnego ogrzewania (przy nowych domach).
  • Lepszy komfort życia.

Pewną korzyścią może być ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko poprzez zmniejszenie potrzebnej ilości paliwa do ogrzania domu.

Czy warto stawiać na rekuperację?

Z pewnością rekuperacja jest doskonałym wyborem w nowych domach, gdzie trzeba się zdecydować na jakiś system wentylacji. Jednak może stanowić także korzystną inwestycję w starszych domach. Choć pierwsza instalacja rekuperacji może być kosztowniejsza, co wydłuża czas zwrotu z inwestycji. Przy ograniczonej żywotności korzyści z pierwszej centrali nie będą duże. Jednak przy kontynuacji korzystania z tego rozwiązania i zakupie kolejnej jednostki centralnej, okres zwrotu skraca się o połowę i może wynieść od 4 lat do 8, w zależności od wielu czynników.

Share