Rodzaje pomp ciepła: jaki typ wybrać do swojego domu?

Rodzaje pomp ciepła: jaki typ wybrać do swojego domu?

Powietrzna pompa ciepła jest najbardziej ekologicznym sposobem ogrzewania. Dlatego też zyskuje duże wsparcie w całej Unii Europejskiej czy w Chinach. Badania i rozwój tej technologii spowodował, że do wyboru są dziś różne rodzaje pomp ciepła. Trudno powiedzieć, który z typów jest najlepszy: każdy ma swoje zalety i wady. Dlatego też przed wyborem warto zapoznać się z podziałem tych urządzeń i ich ogólną charakterystyką.

Pompa ciepła monoblok czy split?

Podstawowym kryterium podziału pomp ciepła jest ich konstrukcja. Wyróżniamy dwie grupy urządzeń: monoblok oraz split.

Pompy ciepła typu monoblok składają się z jednej jednostki. Pod obudową umieszczone zostały wszystkie podzespoły oraz ich połączenia (głównie te prowadzące gaz roboczy). Dzięki temu urządzenia takiego nie trzeba napełniać, co oznacza niższe koszty instalacji. Z drugiej strony konieczne jest doprowadzenie gorącej wody do budynku (pompa zainstalowana na zewnątrz) lub odprowadzenie zimnego powietrza na dwór (przy instalacji wewnątrz budynku).

W przypadku pomp ciepła typu split mamy do czynienia z dwoma jednostkami: zewnętrzną oraz wewnętrzną. Oba wymienniki ciepła muszą być podłączone dodatkową instalacją, która następnie jest wypełniana gazem roboczym przez certyfikowaną firmę. Jednostki zewnętrzne w systemie split mogą być instalowane w większej odległości od budynku, dzięki czemu zmniejsza się ilość generowanego hałasu.

Funkcje pompy ciepła: CO czy CWU?

Drugim kryterium podziału jest funkcja, jaką pełnić będzie zainstalowana pompa ciepła. W przypadku Centralnego Ogrzewania oraz systemów niskotemperaturowych (grzejniki powierzchniowe czy ogrzewanie podłogowe) najlepsze są pompy niskotemperaturowe. Z kolei podłączenie Ciepłej Wody Użytkowej wymaga pompy ciepła wysokotemperaturowej. Dodatkowo takie modele posiadają albo zintegrowany zbiornik na wodę, albo wyjścia do jego podłączenia. Na rynku dostępne są też modele o łączonej funkcjonalności (CO oraz CWU). Innym wyborem może być pompa łącząca w sobie rolę ogrzewania zimą oraz klimatyzacji latem (tego typu modele nie obsługują jednak Ciepłej Wody Użytkowej).

Podział na pompy wysoko- i niskotemperaturowe jest umowny. Każdy model może bowiem generować wodę o temperaturze powyżej 60°C. Jednak odbywa się to kosztem sprawności urządzenia (im wyższa temperatura wyjściowa, tym niższa wydajność i większy pobór prądu). Pompy wysokotemperaturowe posiadają taką konstrukcję, by zoptymalizować sprawność w tym zakresie pracy.

Jaka pompa ciepła jest najlepsza?

Nie można wskazać najlepszego typu pompy ciepła, ponieważ różnią się one zastosowaniem. Aby dokonać najlepszego wyboru, należy zastanowić się nad funkcjami, jakie pełnić ma pompa ciepła, a także powierzchnią domu. Istotne mogą być też warunki instalacji (czy dostępne jest podwórko, warunki zabudowy itd.). Dlatego też przed podjęciem decyzji wiele osób spotyka się z ekspertem, aby dokładnie omówić swoje potrzeby i wybrać najlepszy z dostępnych modeli.

Share