Oferujemy test szczelności „Blower Door Test” wykonywany zgodnie z normą PN-EN 13829 (Właściwości cieplne budynków – Określenie przepuszczalności powietrznej budynków – Metoda pomiaru ciśnieniowego z użyciem wentylatora).

Badanie to polega na wytworzeniu różnicy ciśnień w budynku lub pomieszczeniu przy użyciu wentylatora umieszczonego np. w drzwiach oraz pomiarze przepływu powietrza przy różnych wartościach ciśnienia/podciśnienia. Różnica ciśnień powoduje wypływ powietrza przez nieszczelności obudowy budynku. Dziury w obudowie budynku lokalizujemy przy użyciu kamery termowizyjnej, zadymiania i innych sprawdzonych metod.

Ocenia się, że straty energii spowodowane nieszczelnościami wynoszą 30-40% całkowitej energii potrzebnej do ogrzania danego pomieszczenia. Test szczelności pozwala w sposób obiektywny ocenić wentylacyjne straty budynku, a w połączeniu z badaniem termowizyjnym, które ocenia izolacyjność obudowy budynku, mamy rzeczywisty obraz efektywności energetycznej budynku.

Polska Norma przewiduje dwie metody badań szczelności w zależności od ich celu:

 • metoda A – badanie użytkowanego budynku. Zaleca się aby stan obudowy budynku odpowiadał jego stanowi podczas okresu, w którym są eksploatowane instalacje ogrzewania i klimatyzacji.
 • metoda B – badanie obudowy budynku. Wszystkie celowo wykonane otwory w obudowie budynku powinny być zamknięte lub zaślepione.

Podczas testu szczelności wyliczany jest współczynnik n50, który określa krotność wymian powietrza (przez nieszczelności) o objętości kubatury budynku w czasie jednej godziny (przy różnicy ciśnień 50Pa).

Wartości graniczne współczynnika przepuszczalności powietrznej n50:

 • dla budynków z wentylacją grawitacyjną lub hybrydową n50 ≤ 3,0 /h
 • dla budynków z wentylacją mechaniczną lub klimatyzacją n50 ≤ 1,5 /h
 • dla budynków pasywnych standardu 40n50 ≤ 1,0 /h
 • dla budynków pasywnych standardu 15n50 ≤ 0,6 /h

Przykład: Jeśli budynek ma kubaturę 500m3, a test wykazał n50=2,5 to oznacza, że przez nieszczelności wylatuje 1250m3 powietrza na godzinę (przy różnicy ciśnień 50Pa).

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIA BADAŃ SZCZELNOŚCI BLOWER DOOR:

 • identyfikacja przyczyn nadmiernej energochłonności budynku,
 • diagnoza przyczyn powstawania pleśni i zawilgoceń w obrębie przegród budowlanych,
 • kontrola jakości prac budowlanych i remontowych (kontrola powłok szczelnych),
 • ocena efektywności energetycznej nieruchomości przed zakupem;
 • wsparcie dla Inwestorów i Wykonawców w trakcie budowy budynków energooszczędnych oraz pasywnych;
 • test szczelności wraz z certyfikatem w celu uzyskania dopłaty NFOŚiGW;
 • weryfikacja szczelności stolarki okiennej i drzwiowej.

Badanie Blower Door Test pomaga:

 • określić stan budynku przed zakupem,
 • zweryfikować jakość prac budowlanych lub remontowych,
 • zweryfikować szczelność okien i drzwi,
 • ustalić przyczyny nadmiernej energochłonności budynku,
 • ustalić przyczyny występowania wilgoci i pleśni,
 • uzyskać dopłatę z NFOŚiGW.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!