Nawet pracujące z pełną mocą ogrzewanie nie zapewni komfortu cieplnego w budynku nieszczelnym lub takim, z którego ciepło ucieka przez przegrody i szczeliny. Proponujemy Państwu specjalistyczne badania, wykrywające mostki cieplne (miejsca, przez które ciepło przedostaje się na zewnątrz) oraz nieszczelności (miejsca, przez które z budynku wydostaje się powietrze, choć nie powinno).

Ekspertyzy termowizyjne wykonujemy zgodnie z europejską normą PN-EN 13187: Właściwości cieplne budynków – jakościowa detekcja wad cieplnych w obudowie budynku – metoda podczerwieni.

Każda ekspertyza obejmuje:

  • analizę dokumentacji technicznej budynku,
  • badanie termowizyjne z zewnątrz i wewnątrz budynku,
  • analizę zgłaszanych uwag,
  • rejestrację miejsc występowania wad termicznych,
  • opis i analizę wykonanych termogramów,
  • podsumowanie i wnioski.

Badanie kamerą termowizyjną pomaga w sporządzeniu całościowego projektu termomodernizacji lub zaplanowania jego wybranych elementów, np. docieplenia stropodachu. Badanie obejmuje zarówno budynek w stanie zwykłym, jak i ocenę szczelności obudowy (wymaga to zamknięcia lub zaślepienia wszystkich otworów w przegrodach zewnętrznych).

 

Badanie kamerą to niewielki koszt a może znacząco pomóc zredukować koszty ogrzania Twojego domu!